Název projektu: Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

 

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 1. 2019

 

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

 

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

 

 

Popis projektu

 

Projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji navazuje na úspěšnou realizaci Odborných praxí pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a zvýšení samotné zaměstnatelnosti cílové skupiny, zlepšení jejího postavení na trhu práce a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce pomocí aktivit a nástrojů projektu (jak klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativních nástrojů).

 

Projekt je zaměřen na řešení problému nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti cílové skupiny. Cílová skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a efekty s tím spojeným. S postupující délkou nezaměstnanosti ztrácí člověk schopnost adaptovat se na pracovní prostředí a může tak propadnout do skupiny nikdy nepracujících osob. Tyto osoby mohou pak přenášet své sociální návyky a schémata na další generace. Proto je velmi naléhavé řešit situaci mladých lidí na trhu práce komplexně a za použití inovativních nástrojů.  Projekt řeší i nedostatečnou orientaci cílové skupiny na trhu práce - v nabídce práce i ve své prezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Ke zvládnutí tohoto problému budou využity aktivity

 

projektu - vstupní skupinový program Orientace na trhu práce a následně pravidelné individuální konzultace. V průběhu programu Orientace na trhu práce získají účastníci projektu nejen nové znalosti, ale i potřebné dovednosti při jejich aktivním zapojení do průběhu programu. V některých případech může být problémem i nedostatečné vzdělání. Řešením je možnost návratu do vzdělávání (v případě nedokončeného středního vzdělání) anebo poskytnutí rekvalifikace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.

 

https://www.esfcr.cz/